ตะกร้าสินค้า

ไม่พบสินค้าในรถเข็น

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

“มือสั่น เดินส่าย” เป็นลักษณะที่สังเกตง่ายๆ สำหรับคนทั่วไป ว่าน่าจะนึกถึงภาวะสมองเสื่อมที่เรียก Parkinson’s Disease อันตั้งตามชื่อของแพทย์ชาวอังกฤษผู้ค้นคว้า คนไทยอาจเรียกง่ายๆ ว่า “โรคพากันสั่น” แม้ว่าอาการ “สั่น – ส่าย” ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคพาร์กินสันทุกรายไป แต่พาร์กินสันก็เป็น 70% ของผู้ที่มีกลุ่มอาการเหล่านี้

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คือ ภาวะที่ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดลง เป็นผลให้โครงสร้างของกระดูกไม่แข็งแรง ทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนัก หรือแรงกดดันได้ตามปกติ มีโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักได้ง่ายขึ้น อาจเรียกว่า โรคกระดูกบาง หรือโรคกระดูกผุก็ได้  

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ภาวะของประเทศไทยเมื่อกลางปี 2552 คือ อยู่ในช่วงต้นของการระบาด ซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถยับยั้งการระบาดนี้ได้ (ทั้งโลกก็เหมือนกัน) การระบาดจะต้องดำเนินต่อไปจนเข้าสู่ช่วงกลาง (มีผู้ป่วยจำนวนมากมายเป็นแสนเป็นล้าน) แล้วโรคก็จะหยุดระบาดในที่สุด